Jak na reklamaci

Vrácení zboží bez udání důvodu

Protože si zboží koupené prostřednictvím našeho internetového obchodu nemůžete podrobněji prohlédnout, máte právo zboží vrátit bez udání důvodů. S tímto právem ovšem souvisejí jistá pravidla. Abyste předešli zbytečným komplikacím a peníze Vám byly bez problémů vráceny, důkladně prostudujte následující článek: Podmínky pro vrácení peněz:

Podmínky pro vrácení peněz:

- zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje
- odeslat zásilku je nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
- ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu
- vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné.

Reklamace

Záruka při vadách dodávky nebo zboží: Náš internetový obchod velice dbá na kvalitu dodávaného zboží. Pokud se přece jen stane, že při obdržení zásilky zjistíte nějakou vadu, máte možnost zboží vyreklamovat.

Reklamace probíhá následujícím způsobem:

Reklamace při přebrání zásilky:

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, neúplnou dovávku či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, laskavě nás kontaktujte na emailové adrese:jarkovsky@ignisferra.cz, nebo na telefonu: +420 604 798 920 nejpozději do 3 pracovních dnů a my s Vámi reklamaci okamžitě projednáme. Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Reklamace vadného zboží:

Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Vyskytne-li se během této doby na výrobku závada, která není způsobena běžným opatřebováním, kontaktujte nás prosím na výše uvedené e-mailové adrese, nebo telefonu.

Vadné zboží zašlete (nikoli dobírkou!) spolu s kopií faktury na naši adresu. Zboží Vám bude vyměněno na základě předchozí domluvy, případně Vám budou na bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží Vám bude na naše náklady do týdne zasláno zpět, nejpozději do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od Vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.